EU’s Däckmärkningsförordning

Däckmärkningsförordningen introducerades (med start från och med 2012-11-01) med målsättningen att öka säkerhet, miljö och ekonomisk effektivitet för vägtransporter genom att befrämja bränsleeffektiva och säkra däck med låg ljudnivå. Denna föreskrift tillåter slutförbrukaren att göra mer informerade val vid däckinköp, genom att väga in informationen tillsammans med andra faktorer som man normalt tar hänsyn till vid inköpsbeslutet.

Däcketikettsinformation

1. Bränsleförbrukning

7 klasser, från G (minst effektivt) till A (mest effektivt). Bränsleförbrukningen kan variera mellan olika fordon och körförhållande, men skillnaden mellan klass G och A på en komplett omgång däck kan reducera bränsleförbrukningen med upp till 7,5 % eller till och med mer på lastbilar.

2. Våtgrepp

7 klasser från G (längsta bromssträckan) till A (kortaste bromssträckan). Våtgreppet kan variera mellan fordon och körförhållande, men vid full broms kan skillnaden mellan klass A och G på en komplett omgång med identiska däck, där allt är lika utom våtgreppsmärkningen, uppgå till 30% kortare bromssträcka (t.ex. för en typisk personbil som kör i 80 km/t, kan bromssträckan bli upp till 18m kortare)*

3. Extern ljudnivåklass

Utöver ljudnivå i Decibel dB(A) visar svarta ribbor huruvida däckets externa buller är: Högre än framtida Europeiska lagstadgade gränsvärde (3 svarta ribbor = högre ljudnivå), Mellan framtida gränsvärde och 3 dB under gränsvärdet (2 svarta ribbor = medel ljudnivå) Mer än 3 dB under framtida gränsvärde (1 svart ribba = låg ljudnivå). Däckets externa ljudnivå står inte i direkt relation till ljudnivån inne i fordonet.

Skyldighet vid försäljning

Från och med 2012-11-01, skall däck som producerats efter 2012-06-30 uppvisa följande information 1) Alla däck till personbilar och lätta lastbilar, som är tillverkade efter 2012-06-30, som visas eller som är synliga för konsumenten på annat sätt måste antingen ha originaletiketten som visar däckmärkningen ELLER så måste en kopia av däcketiketten finnas synlig i däckets omedelbara närhet. Distributören (återförsäljaren) måste före försäljningen förse köparen med etikettmärkningen för produkter även om dessa inte finns synliga i utställningen. Etikettinformationen skall inkluderas i all informationsmaterial för däcket, som till exempel prislistor. 2) Bränsleförbrukningsklassning, våtgreppsklassning och den externa deklarerade ljudnivån, skall tillhandahållas förbrukaren antingen på eller med kvittot.

*Mätt enligt testmetod specificerad i reglemente EC 1222/2009 och enligt EC Impact Assessment SEC(2008)2860


Kontakta Uppsala Gummiverkstad